Administrativa roller

Anmälan

  • Anmälan kan bara göras via webb-formuläret.

     
  • Anmälan innebär inte att sökanden är antagen till kursen.
    Sökande får besked om kursmedverkan i ett separat mejl.
     


Utbildning i Proceedo: LOU och inköpsregler

2017, 14 december FULLTECKNAD, Wången B302, Ulls hus (plan 3), 2017-12-14


If You lack Swedish Personal id number - use four zeros at the end (yymmdd0000, e.g. 7811230000).