Administrativa roller

Anmälan

  • Anmälan kan bara göras via webb-formuläret.

     
  • Anmälan innebär inte att sökanden är antagen till kursen.
    Sökande får besked om kursmedverkan i ett separat mejl.
     


Går ej att anmäla till kursen