Administrativa roller

Anmälan

  • Anmälan kan bara göras via webb-formuläret.

     
  • Anmälan innebär inte att sökanden är antagen till kursen.
    Sökande får besked om kursmedverkan i ett separat mejl.
     


Tolka webbstatistik i Vizzit

Webbstatistik, tillfälle 2, Ulls hus, lokal Grimsö, samt via Skype, Ej schemalagd


If You lack Swedish Personal id number - use four zeros at the end (yymmdd0000, e.g. 7811230000).

Förkunskapskrav / Entry requirements
Förutom att du är van webbpublicerare bör du vara bekant med de vanliga termerna inom webbanalys, till exempel unika besökare, besök, referrals, sessionslängd, sidvisningar.

Det är också viktigt att du har tid att göra hemuppgifterna mellan kurstillfällena, för att kursen ska anpassas till ditt behov.