Administrativa roller

 

Utbildning i Proceedo: LOU och inköpsregler

Kursen omfattar reglerna i Lagen om offentlig upphandling, LOU, samt övriga inköpsregler samt inköpsprocessen vid SLU.

Genomgången kurs ska kompletteras med en webbaserad kurs om hantering av systemet Proceedo, som man själv väljer när man vill ta, se kurshemsida.

Under HT-17 ges kurser 12 september, 26 oktober och 14 december.
Samtliga tre kurser hålls i Uppsala med möjlighet till videouppkoppling från övriga orter.
För information om uppkoppling se kurshemsidan.
Respektive kurs är begränsad till 10 deltagare i lokalen och max 10 videouppkopplingar.

Lokalen är Wången B302 I Ulls hus (plan 3).

Kurserna ges endast på svenska. De som önskar undervisning på engelska ombes kontakta ehandel@slu.se
För ytterligare information kontakta
ehandel@slu.se

Omfattning:
Kursen är ca 1,5 time inkl en översiktlig presentation av Proceedo.

Kurshemsida »

 

Kurstillfällen

Tillfälle
2017, 23 november FULLTECKNAD
Plats
Wången B302, Ulls hus (plan 3)
Kursdatum
2017-11-23 10.00-11.30
Sista anmälning
2017-11-10
Anmälan
 

 

Tillfälle
2017, 23 november
Plats
Videouppkoppling
Kursdatum
2017-11-23 10.00-11.30 (uppkoppling 09.45)
Sista anmälning
2017-11-20
Anmälan

 

Tillfälle
2017, 14 december FULLTECKNAD
Plats
Wången B302, Ulls hus (plan 3)
Kursdatum
2017-12-14 10.00-11.30
Sista anmälning
2017-12-11
Anmälan

 

Tillfälle
2017, 14 december
Plats
Videouppkoppling
Kursdatum
2017-12-14 10.00-11.30 (uppkoppling 09.45)
Sista anmälning
2017-12-11
Anmälan