Universitetsadministrationen

 

Lägga in resultat i nya Ladok

Kursen innehåller en genomgång på hur resultat läggs in i nya Ladok.

Omfattning:
2 timmar

Förkunskaper
Kännedom om regler kring examination.

Pris för denna kurs: gratis

 

Kurstillfällen

Tillfälle
Nya Ladok - hjälpstuga
Plats
Munin och Hugin Uppsala
Kursledare
Annica K och Katarina G
Kursdatum
22 november 2017
Sista anmälning
2017-11-15
Anmälan
 

 

Tillfälle
Nya Ladok - hjälpstuga
Plats
Datorsal 1a och 1b Umeå
Kursledare
Annica K och Katarina G
Kursdatum
29 november 2017
Sista anmälning
2017-11-22
Anmälan

 

Tillfälle
Nya Ladok - hjälpstuga
Plats
Ladan Alnarp
Kursledare
Annica K och Katarina G
Kursdatum
6 december 2017
Sista anmälning
2017-11-29
Anmälan