PhD basic courses in transferable skills

Anmälan

 • Anmälan kan bara göras via webb-formuläret.
   
 • Anmälan innebär inte att sökanden är antagen till kursen.
  Sökande får besked om kursmedverkan en vecka efter sista anmälningsdagen för kursen.


Registration

 • Application can only be done by using provided web-forms.
   
 • Application does not mean that the applicant is accepted into the course. The applicant receives confirmation of course participation 1 week after the course registration deadline.
   

 


Går ej att anmäla till kursen 13