Gruppen för hållbart ledarskap i akademin (GHAL)

Anmälan

 • Anmälan kan bara göras via webb-formuläret.

   
 • Anmälan måste vara inne senast 6 veckor före kursstart (Obs! Betygskurs, 4 veckor).

   
 • Anmälan innebär inte att sökanden är antagen till kursen.
  Sökande får besked om kursmedverkan en vecka efter sista anmälningsdagen för kursen.

   
 • Om avbokning av kursmedverkan sker senare än tre veckor före kursstart kommer
  full kursavgift att tas ut (gäller inte betygskursen).

För de som avser att söka docentbehörighet kräver SLU förutom den pedagogiska grundkursen,
en pedagogisk docentkurs (4v).

Ett antal kortare kurser finns också tillgängliga och vi kan även designa kurser för enskilda
lärargrupper på förfrågan.


Registration

 • Application can only be done by using provided web-forms.

   
 • Application must be received at least 6 weeks before the start of the course.

   
 • Registration means that the applicant is accepted into the course. The applicant receives confirmation of course participation 1 week after the course registration deadline.

   
 • The full price of the course will be debited if deregistration of the course is not done at least three weeks prior to course start.

For those of you intending to apply for assistant professor status, SLU requires you not only to complete the basic education courses (3 levels) but also the SENIOR SUPERVISOR course (4 weeks).

Additional shorter courses are available as well. On demand, we are also able to design courses for individual groups of instructors.


Går ej att anmäla till kursen 11