Gruppen för hållbart ledarskap i akademin (GHAL)

 

Arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud vid SLU

ANMÄLAN

Inbjudan till digital arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. Utbildningen tar upp grunderna i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och hur arbetsmiljöarbete kan bli en naturlig del i verksamheten.

Tiderna för Arbetsmiljöutbildningen är kl. 8.30-14.00 och dagarna kommer att genomföras i samarbete mellan personalavdelningen och avdelningen för infrastruktur (Infra). Utbildningen ger grundläggande kunskaper och kännedom om de krav som ställs på arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter, samt hur en god arbetsmiljö kan främja och bidra till hälsa och goda prestationer. Utbildningen vänder sig till både chefer och skyddsombud, är kostnadsfri och genomförs på svenska.

 

Seminarier

Tillfälle
Arbetsmiljöutbildning VT 2024
Plats
Zoom
Kursdatum
Tisdagen den 16 april och tisdagen den 23 april
Anmärkning
Kursen antar endast chefer och skyddsombud vid SLU
Sista anmälning
2024-04-02
Anmälan
 

 

Tillfälle
Arbetsmiljöutbildning HT 2024
Plats
Zoom
Kursdatum
Onsdagen den 20 november och onsdagen den 27 november
Anmärkning
Kursen antar endast chefer och skyddsombud vid SLU
Sista anmälning
2024-11-13
Anmälan