Enheten för pedagogisk utveckling (EPU)

 

Betygskurs (3 dgr)

Kursen riktar sig till dig som är examinator, studierektor eller kursansvarig vid SLU. Den kan även vara av intresse för övriga lärare. Kursen ger praktiska verktyg för att själv kunna skriva begripliga betygskriterier samt tar upp olika principer för betygsbedömning.

Omfattning:
Den motsvarar tre arbetsdagar och består av följande moment:

Hemuppgift
Information och instruktioner för hemuppgiften skickas till dig via e-post ca tre veckor före kursstart.
Workshop (heldag)
Du redovisar din hemuppgift under förmiddagen och får under eftermiddagen råd kring betygskriterier för en egen kurs du undervisar på.

Förkunskaper
Inför workshopen ska du göra en hemuppgift.

Språk
Svenska

Pris
1200 kr
För ytterligare information, kontakta:
epu@slu.se

Pris för denna kurs: 1200 kr

 

Kurstillfällen

Tillfälle
Bet 24:3
Plats
Uppsala
Kursdatum
5 sep 2024
Sista anmälning
2024-04-15
Anmälan

 

Tillfälle
Bet 24:4
Plats
Distans via Zoom
Kursdatum
19 nov 2024
Sista anmälning
2024-04-15
Anmälan