Enheten för pedagogisk utveckling (EPU)

 

Examinationsformer (1 v) distanskurs

Kursen vänder sig till dig som vill utveckla din kunskap ytterligare inom olika examinationsformer. Under kursen kommer vi att ta upp såväl muntliga som skriftliga examinationsformer. Vi kommer även att resonera kring den kunskapstaxonomiska nivån på olika examinationsfrågor.

Målgrupp
Målgrupp är lärare och övrig undervisande personal vid SLU.

Lärandemål
Kursdeltagaren förväntas efter avslutad kurs kunna:

 • Diskutera för- och nackdelar med olika examinationsformer.
 • Konstruera examinationsuppgifter i olika format.
 • Reflektera över olika examinationsfrågors kunskapstaxonomiska nivå.
 • Motivera egna val av examinationsform i relation till det egna ämnet.
 • Omfattning:
  Kursen motsvarar 1 veckas heltidsarbete och ges helt på distans via lärplattformen Canvas. Kursen är upplagd i 2-veckors moduler där den ena veckan innebär eget arbete och den andra veckan asynkron diskussion i skrift med övriga kursdeltagare.

  Förkunskaper
  Grundkursen i högskolepedagogik (på svenska eller engelska)
  Språk
  Svenska

  Pris
  1700 kr
  Kursavgift faktureras vid antagning, återbetalas ej. En avgift för kurslitteraturen tillkommer.


  För ytterligare information, kontakta:
  epu@slu.se

  Pris för denna kurs: 1700 kr

 

Kurstillfällen

Tillfälle
EXAM_dist 24:1
Plats
inställt
Kursledare
Anna Hartman
Kursdatum
2024-03-15 - 2024-05-17
Sista anmälning
2023-11-10
Anmälan
 

 

Tillfälle
EXAM_dist 24:2
Plats
Distans
Kursledare
Anna Hartman
Kursdatum
2024-09-13 - 2024-11-15
Sista anmälning
2024-04-15
Anmälan