Enheten för pedagogisk utveckling (EPU)

 

Fortsättningskurs i högskolepedagogik (2 v)

Fortsättningskurs i högskolepedagogik bygger på Grundkurs i högskolepedagogik. Kursens syfte är att ge en möjlighet till fördjupning inom det pedagogiska fältet med tyngdpunkt på den mångfacetterade lärarrollen och undervisningsstrategier. Andra områden som berörs är till exempel forskningsanknytning av undervisning och pedagogisk utveckling sett ur ett universitets- och samhällsperspektiv.

Målgrupp
Målgrupp är lärare som undervisar.

Lärandemål
Kursdeltagaren förväntas efter avslutad kurs kunna:
- kritiskt granska undervisning och reflektera över olika pedagogiska tillvägagångssätt.
- kritiskt granska lärarrollen och hur den kan utvecklas.
- forskningsanknyta den egna undervisningen.
- redogöra för hur man på olika sätt kan arbeta med internationalisering och jämställdhet i högre utbildning.
- beskriva hur pedagogisk utveckling kan se ut i ett universitets- och samhällsperspektiv.
- diskutera olika kunskapsformer(praktisk och teoretisk kunskap)samt olika sätt att bedöma olika typer av kunskap.
- beskriva hur FN:s hållbarhetsmål kan påverka planeringen på kurs- och programnivå.

Omfattning:
Kursen motsvarar 2 veckors heltidsarbete.

Förkunskaper
För att antas till fortsättningskursen krävs grundkurs i högskolepedagogik eller motsvarande högskolepedagogisk utbildning.

Språk
Svenska

Pris
3400 kr
För ytterligare information, kontakta:
epu@slu.se

Pris för denna kurs: 3400 kr

 

Det finns inga kurstillfällen för denna kurs just nu

« tillbaka