Enheten för pedagogisk utveckling (EPU)

 

Pedagogisk meritportfölj (1 v)

Kursen Pedagogisk meritportfölj vänder sig till dig som vill börja arbeta med pedagogisk meritportfölj som ett sätt att utveckla din undervisning och dig själv som lärare.
En pedagogisk meritportfölj är också det sätt som undervisande personal normalt använder för att redovisa sin pedagogiska skicklighet vid exempelvis tjänsteansökan, befordran och utvecklingssamtal.

Kursen ”Pedagogisk meritportfölj” ger en introduktion till att skriva självreflekterande text som ett underlag för utveckling. Kursen bidrar också till att ta de första stegen i konsten att skriva fram sin pedagogiska skicklighet i form av en pedagogisk meritportfölj.

Omfattning:
1 vecka

Förkunskaper
Grundkurs i högskolepedagogik (3 veckor) eller motsvarande

Pris för denna kurs: 1700 kr

 

Kurstillfällen

Tillfälle
PMPf 24:1
Plats
Uppsala
Kursdatum
7 maj, 11 juni och 29 aug 2024 (halvdagar)
Sista anmälning
2023-10-01
Anmälan
 

 

Tillfälle
PMPf 24:2
Plats
Uppsala
Kursdatum
14 maj, 13 juni och 3 sep 2024 (halvdagar)
Sista anmälning
2023-10-01
Anmälan