Gruppen för hållbart ledarskap i akademin (GHAL)

 

Utbildning i digital referenstagning via Reachmee

Vi erbjuder två utbildningstillfällen i januari 2024 där funktionen Referenscheck i ReachMee som innebär digital referenstagning presenteras av vår externa leverantör av verktyget (Refapp).

En nyhet är att användare har möjlighet att skapa och redigera egna mallar till referenstagningar baserat på kompetensbaserad rekrytering.
Med en digital referenstagning sker all kontakt digitalt mellan kandidaten, referensgivaren och rekryteraren. Referensfrågorna skickas ut och samlas in digitalt och rekryteraren får sedan en rapport till sig när allt är klart.

Datum:
Onsdag 24/1 13.00 – 13.45
Tisdag 30/1 10.30 – 11.15

Observera! Det är samma innehåll på varje utbildningstillfälle. Utbildningstillfälle 1 kommer att spelas in.

Pris för denna kurs: 0 kr

 

Det finns inga kurstillfällen för denna kurs just nu

« tillbaka