Gruppen för hållbart ledarskap i akademin (GHAL)

 

SLU Ny i ledarrollen

Kursen riktar sig till dig som nyligen har klivit på ett första chefs- eller ledaruppdrag på nivån under prefekt eller avdelningschef. Kursen är en kortare variant av SLU Ledarskap (SLU-L) och är avsedd att, i kombination med den introduktion och handledning du får av din närmaste chef, rusta dig för uppdraget att leda verksamhet på SLU, både inom akademi och verksamhetsstöd. Har du en utpräglad chefsroll, med verksamhets- och personalansvar, förväntas du också gå kursen SLU Chefskap (SLU-C). 

SLU Ny i ledarrollen fokuserar på de interpersonella aspekterna av ledarskap. Kursen har sin teoretiska utgångspunkt i ledarskapsforskning och psykologi.

Omfattning:
Kursen omfattar tre tillfällen, som vardera är 1,5 dagar. Samtliga tillfällen är live i Ultuna.

Förkunskaper
Kursen riktar sig till dig som är ny i din ledarroll. Det kan handla om att leda din första forskargrupp, arbetsleda TA-personal, projektledare, föreståndare för små enheter, kursledare etc. Den gemensamma nämnaren är att det är en tydlig ledarroll där du leder medarbetare.

Vi siktar på en kursgrupp med 12-20 deltagare vilket betyder att om vi får färre än 12 behöver vi skjuta kursstarten framåt i väntan på att få ihop en tillräckligt stor grupp. Om vi får fler än 20 kommer vi behöva göra ett urval. I sådana fall kommer vi prioritera enligt följande:

1. Ledarroller inom forskning, undervisning och fortlöpande miljöanalys
2. TA närmast forskning, undervisning och fortlöpande miljöanalys
3. Övrigt verksamhetsstöd

Om du är tveksam om det här är rätt kurs för dig, ta kontakt med oss så diskuterar vi saker vidare.

Pris för denna kurs: 0 kr

 

Kurstillfällen

Tillfälle
SLU Ny i ledarrollen
Plats
Campus Ultuna, Uppsala
Kursledare
David Beskow och Markus Wikborg
Kursdatum
Tillfälle 1: 16-17 september 2024, Tillfälle 2: 9-10 oktober 2024, Tillfälle 3: 24-25 oktober 2024
Anmärkning
Observera att du behöver din chefs godkännande för att söka kursen.
Sista anmälning
2024-06-12
Anmälan