Gruppen för hållbart ledarskap i akademin (GHAL)

 

SLU LedarskapSLU Ledarskap är ett återkommande program som riktar sig till dig som har en ledarroll inom akademin, oavsett om du har ett chefsuppdrag eller ej. Gemensamt för er som går kursen är att ni leder grupper och individer mot gemensamma mål inom universitetets ram.

Den som antas till utbildningen skall ha en faktisk tjänst som ledare då programmet påbörjas. Helst skall du ha ett eller ett par års erfarenhet i ledarposition för att få bäst utväxling av programmet. För dig som ännu inte har en ledarroll eller som är en mycket erfaren ledare, ta kontakt så tar vi en fördjupad diskussion med dig om ditt deltagande.
Samtliga programmets moment är obligatoriska och du behöver vara införstådd i att programmet medför resor och kvällsarbete under de tre internaten.

Omfattning:
Seminarium 1: Leda dig själv! 3 dagar live vid Uppsala.
Seminarium 2: Leda dig själv! 2 dagar digitalt via zoom.
Seminarium 3: Leda individer och grupper! 2 dagar digitalt via zoom.
Seminarium 4: Leda individer och grupper! 3 dagar live vid Alnarp.
Seminarium 5: Leda individer och grupper! 2 dagar digitalt via zoom.
Seminarium 6: Leda verksamhet! 2 dagar digitalt via zoom.
Seminarium 7: Leda verksamhet! 3 dagar live vid Umeå.

Internaten startar ca 13.00 dag 1 och avslut ca 13.00 dag 3.

Digitala träffar 09.00 – 16.00


Förkunskaper
När du besvarar de två frågorna sist i anmälningsformuläret så vänligen observera att dina svar används vid antagningsprocessen och ju bättre svar desto lättare har vi att komma fram till vilka deltagare som ska bli antagna!

Pris för denna kurs: 17 000 kr (självkostnadspris)

Kurshemsida »

 

Kurstillfällen

Tillfälle
SLU Ledarskap 2024
Plats
Uppsala, Alnarp, Umeå + digitalt via zoom (se kursinformationen)
Kursdatum
Sem 1: 6-8 februari 2024, Sem 2: 14 och 21 mars 2024, Sem 3: 18 och 25 april 2024, Sem 4: 28 - 30 maj 2024, Sem 5: 5 och 12 september 2024, Sem 6: 17 och 24 oktober 2024, Sem 7: 12 - 14 november 2024
Sista anmälning
2023-10-31
Anmälan