Gruppen för hållbart ledarskap i akademin (GHAL)

 

SLU LedarskapSLU Ledarskap är ett återkommande program som riktar sig till dig som har en ledarroll inom akademin, oavsett om du har ett chefsuppdrag eller ej. Gemensamt för er som går kursen är att ni leder grupper och individer mot gemensamma mål inom universitetets ram.

Den som antas till utbildningen skall ha en faktisk tjänst som ledare då programmet påbörjas. Helst skall du ha ett eller ett par års erfarenhet i ledarposition för att få bäst utväxling av programmet. För dig som ännu inte har en ledarroll eller som är en mycket erfaren ledare, ta kontakt så tar vi en fördjupad diskussion med dig om ditt deltagande.
Samtliga programmets moment är obligatoriska och du behöver vara införstådd i att programmet medför resor och kvällsarbete under de tre internaten.

Omfattning:
Seminarium 1: Leda dig själv! 3 dagar live vid Uppsala.
Seminarium 2: Leda dig själv! 2 dagar digitalt via zoom.
Seminarium 3: Leda individer och grupper! 2 dagar digitalt via zoom.
Seminarium 4: Leda individer och grupper! 3 dagar live vid Umeå.
Seminarium 5: Leda individer och grupper! 2 dagar digitalt via zoom.
Seminarium 6: Leda verksamhet! 2 dagar digitalt via zoom.
Seminarium 7: Leda verksamhet! 3 dagar live vid Alnarp.

Internaten startar ca 13.00 dag 1 och avslut ca 13.00 dag 3.

Digitala träffar 09.00 – 16.00


Förkunskaper
När du besvarar de två frågorna sist i anmälningsformuläret så vänligen observera att dina svar används vid antagningsprocessen och ju bättre svar desto lättare har vi att komma fram till vilka deltagare som ska bli antagna!

Pris för denna kurs: 15 000 kr (självkostnadspris)

Kurshemsida »

 

Kurstillfällen

Tillfälle
SLU Ledarskap 2023
Plats
Uppsala, Alnarp, Umeå + digitalt via zoom (se kursinformationen)
Kursdatum
Sem 1: 24-26 januari 2023, Sem 2: 14-15 mars 2023, Sem 3: 25-26 april 2023, Sem 4: 30 maj - 1 juni 2023, Sem 5: 5-6 september 2023, Sem 6: 24-25 oktober 2023, Sem 7: 5-7 december 2023
Sista anmälning
2022-10-31
Anmälan