Gruppen för hållbart ledarskap i akademin (GHAL)

 

Anmälan till SLU Chefskap 2021

Kurshemsida »

 

Kurstillfällen

Tillfälle
Anmälan till SLU Chefskap 2021
Plats
Zoom
Kursdatum
Start: 21-22 September 2021
Sista anmälning
2021-06-10
Anmälan