Enheten för pedagogisk utveckling (EPU)

 

Kurs i forskarhandledning (3 v)

Från och med hösten 2009 erbjuder SLU en tre veckors kurs i forskarhandledning. Kursen pågår under cirka tre månader med tre kursträffar och däremellan ges uppgifter på distans. Kursen fokuserar bland annat på handledarrollen, olika kommunikationsstilar i handledarsamtal, skrivprocessen, etiska och juridiska frågor. En stor av kursen ägnas åt att reflektera och utveckla den egna rollen som handledare.

Lärandemål
Efter genomgången kurs ska deltagaren kunna:

  • beskriva forskarutbildningens organisation och mål vid SLU.
  • diskutera handledningens funktion i relation till de olika faserna av utbildningen till forskare.
  • diskutera vanligt förekommande etiska och juridiska frågor i samband med handledning.
  • jämföra olika handledarroller och reflektera över den egna rollen i mångfaldsperspektiv.
  • ge förslag på åtgärder för att hantera vanligt förekommande konflikter i samband med avhandlingsarbetet.
  • observera och granska några handledarsamtal.
  • diskutera vad som karaktäriserar ett professionellt förhållningssätt i handledarrollen.

Omfattning:

tre veckor

Spåk
Svenska

Förkunskaper
Grundkurs i högskolepedagogik eller motsvarande.

För ytterligare information, kontakta:
epu@slu.se

Övrigt
För att antas som docent vid SLU krävs fullgjord pedagogisk grundkurs samt kurs i forskarhandledning (kurs för blivande docenter).
Kontakta din fakultet för exakta uppgifter.

Pris
6000 kr + kurslitteratur
Faktureras i samband med antagning.

Pris för denna kurs: 6000 kr

 

Kurstillfällen

Tillfälle
SUPER 24:2
Plats
Uppsala
Kursdatum
17-18 september, 17-18 okt och 28-29 nov 2024
Sista anmälning
2024-08-01
Anmälan

 

Tillfälle
SUPER 25:1
Plats
Uppsala
Kursledare
Henrik Viberg
Kursdatum
4-5 mars, 8-9 april och 19-20 maj 2025
Sista anmälning
2024-10-15
Anmälan